Tweede Kamer over transparantie: Fijnmazig niet ter discussie, wel verzoek haast te maken met invoering

Tweede Kamer over transparantie: Fijnmazig niet ter discussie, wel verzoek haast te maken met invoering

Tijdens het zogenaamde 2 minutendebat in de Kamer over onderwerpen betreffende de financiële sector is door de Kamer bij de minister aangedrongen om haast te maken met de invoering van actieve transparantie. De inzet en de keuze van de minister voor een fijnmazig gemiddelde in plaats van exact nominaal stond niet ter discussie.

In een motie wordt de minister verzocht om nu haast te maken en te zorgen voor implementatie van actieve transparantie per begin 2024. De Kamer wees erop dat discussie erg lang heeft geduurd en er nog steeds geen uitwerking ligt. De minister gaf aan dat het concept besluit waarin actieve transparantie is opgenomen binnenkort wordt afgerond en na advies van de Raad van State zal worden gepubliceerd. Wij hebben eerder aangegeven dat de keuze van de minister voor een fijnmazig gemiddelde in plaats van exacte nominale bedragen een verstandige keuze is en wij zijn met het ministerie in gesprek over de verdere uitwerking daarvan.

Het gelijke speelveld is in het huidige voorstel niet goed geregeld. Het blijft onze inzet dat alle partijen, dus ook directe verzekeraars, consumenten transparant moeten informeren over de kosten van dienstverlening en distributie. Niet alleen om (Europees) juridische redenen maar ook omdat de consument en marktverhoudingen zijn gebaat bij een eerlijke en zinvolle vormgeving van de vergelijking tussen een direct writer en een intermediair. Voor het draagvlak voor de oplossing is van belang dat alle betrokken partijen, en niet zoals nu maar een deel van de markt, op gelijke wijze bijdragen.