Tweede Kamer neemt wetsvoorstel aan tot verplicht aanstellen van vertrouwenspersoon

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel aan tot verplicht aanstellen van vertrouwenspersoon

Gisteren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan in de Arbeidsomstandighedenwet wordt geregeld dat elke werknemer het recht heeft om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Een werkgever wordt verplicht om een (interne of externe) vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze aanstelling doet de werkgever in afstemming/instemming van de OR of PVT. De taken van een vertrouwenspersoon zijn in de wet geregeld. Als de werkgever kiest voor een interne vertrouwenspersoon moet deze een onafhankelijke positie hebben binnen het bedrijf.

De verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon geldt vooralsnog niet voor werkgevers met minder dan 10 medewerkers. Bij de evaluatie van de wet wordt bekeken of het wenselijk is om deze kleine werkgevers (waaronder ook stichtingen en verenigingen) alsnog onder de reikwijdte van de wet te brengen. De arbeidsinspectie zal toezien op naleving van deze nieuwe regels. De inspectie kan na een waarschuwing de werkgever een boete opleggen als een werkgever na een waarschuwing de regels blijft overtreden.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.