Tweede Kamer debatteert vandaag over uitwerking van het Pensioenakkoord

Nieuws
geplaatst op 14-7-2020  

Vanmiddag en vanavond debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over de uitwerking van het Pensioenakkoord. De Kamer is hiervoor terug van zomerreces, evenals voor een debat over Europa. Ter voorbereiding op het pensioendebat zijn 211 schriftelijke vragen ingediend. Deze heeft de minister afgelopen vrijdag beantwoord. 

Het merendeel van de vragen gaat over de gevolgen van een nieuw pensioenstelsel voor de regelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen. Vragen voor verzekerde regelingen richten zich op de volgende onderwerpen: 

  • de eerbiedigende werking voor bestaande deelnemers bij DC-regelingen; 
  • de reden van het niet kunnen vinden van een adequate compensatieregeling voor DC-regelingen c.q. welke oplossingsmogelijkheden er mogelijk zijn; 
  • de juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid van het eerbiedigen van pensioenregelingen met een progressieve staffel. 

 

In de antwoorden benadrukt de minister dat voor huidige deelnemers in verzekerde regelingen in beginsel geen sprake is van een overgang naar een nieuw pensioencontract. Alleen als er van baan wordt gewisseld, kunnen er - nadelig - effecten optreden voor een oudere deelnemer. De oudere deelnemer gaat in dat geval over naar een pensioenregeling waarbij verplicht een vlakke staffel wordt gehanteerd. De minister wijst erop dat ook in het huidige pensioenstelsel verschillen tussen pensioenregelingen zijn die een werknemer kan afwegen bij het maken van afspraken over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.  

Ook erkent de minister dat het nog lange tijd zo zal zijn dat er voor twee deelnemers met dezelfde leeftijd een verschil in premie bestaat als gevolg van baanwisseling. Deze situatie wordt nog nader uitgewerkt waarbij ook naar de juridische aspecten wordt gekeken. Aangegeven wordt dat twee regelingen naast elkaar uitvoerbaar zijn, waarbij nog gekeken wordt naar de additionele uitvoeringskosten. 

De Tweede Kamer vraagt eveneens naar de houdbaarheid van de verplichtstelling om pensioenregelingen bij een pensioenfonds onder te brengen en wat het scenario is als op enig moment mocht blijken dat de verplichtstelling niet houdbaar is. De minister wijst erop dat uit de uitgevoerde analyses blijkt dat de verplichtstelling naar verwachting houdbaar is. Tegelijk ook geeft hij aan dat juridische risico’s nooit volledig uit te sluiten zijn. 

Wij zullen het debat volgen en mogelijke belangrijke uitkomsten delen in volgende berichten. 

 

Categorien: Pensioenen