Toezichtlasten AFM in 2022 verlaagd door positief exploitatiesaldo

Toezichtlasten AFM in 2022 verlaagd door positief exploitatiesaldo

Afgelopen vrijdag 3 juni 2022 is de Vaststelling Regeling bekostiging financieel toezicht 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bedrag voor doorlopende toezicht 2022 daalt voor adviseurs en bemiddelaars met 9,3% ten opzichte van 2022 door een positief exploitatiesaldo van de AFM.  

Wat dat betekent voor de kosten die jij betaalt, hangt af van je omzet. Net als voorgaande jaren wordt de toezichtbijdrage immers bepaald aan de hand van het tarief per bandbreedte van de omzet. De nieuwe tarieven voor de toezichtskosten van de AFM zijn te vinden in de Staatscourant. De facturatie van de AFM van de toezichtbijdrage volgt in juli.