SWO ARAG scoort volledig groen

SWO ARAG scoort volledig groen

In de afgelopen periode hebben we met ARAG constructief overleg gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.  
  
ARAG heeft voorstellen voor een nieuwe SWO in een vroeg stadium aan ons voorgelegd. Onze voorstellen voor enkele wijzigingen heeft ARAG overgenomen. Resultaat hiervan is dat de overeenkomst volledig in lijn is met het Refertemodel en het addendum IDD.  
   
De nieuwe SWO vind je hier. Onze reactie/beoordeling op basis van het stoplichtenoverzicht vind je hier. Zoals gebruikelijk wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan voor een nieuwe SWO altijd bij jezelf ligt.