Subsidieregeling voor carrièreswitch naar financiële sector verlengd tot 31 december

Subsidieregeling voor carrièreswitch naar financiële sector verlengd tot 31 december

Medio vorig jaar hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD, met steun van de Unie, via de regeling ‘NL leert door met sectoraal maatwerk’ subsidie gekregen voor instroom en doorstroom van talent naar de financiële sector. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan Adfiz bevestigd dat deze regeling met 3 maanden is verlengd tot 31 december 2022. 

De subsidie is verstrekt voor 950 opleidingstrajecten, die worden uitgevoerd door Hoffelijk, Lindenhaeghe en NIBE-SVV. Heb je interesse voor het aantrekken van talent van buiten de financiële sector? Wees er dan snel bij, er zijn nog enkele plekken voor een gesubsidieerde opleiding. Kijk voor meer informatie op jouwvliegendestart.nl