Subsidie voor premie Brede Weerverzekering

Subsidie voor premie Brede Weerverzekering

Extreem weer komt ook in Nederland steeds vaker voor. Voor informatie over extreem weer en andere klimaatrisico’s heeft Adfiz een kennisportaal ingericht. Landbouwers kunnen behoorlijk last hebben van extremere weersomstandigheden, door schade aan gewassen of lagere oogst.

Landbouwers die gewassen in de open lucht verbouwen (open teelt) kunnen voor deze risico’s de zogenaamde Brede Weerverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan gewassen door extreem weer zoals hagel, vorst en storm. De premie van deze verzekering is vrij van assurantiebelasting én er kan subsidie worden aangevraagd voor een deel van de verzekeringspremie!

De Brede Weerverzekering die in aanmerking komt voor subsidie kan bij drie verzekeraars worden afgesloten. Dit zijn:

Landbouwers die een Brede Weerverzekering bij een van deze verzekeraars hebben afgesloten, kunnen tot 15 mei 2023 een subsidieaanvraag doen. De subsidie is maximaal 63,7% van de verzekeringspremie. Meer informatie over de subsidie en hoe deze is aan te vragen, is te vinden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/glb/brede-weersverzekering-2023

Let op: ook voor klanten met een bestaande Brede Weerverzekering bij een van de genoemde verzekeraars moet de subsidie (opnieuw) worden aangevraagd vóór 15 mei 2023. Deze deadline is dit jaar een harde datum. Dit biedt een mooie gelegenheid om het bestaan van de Brede Weerverzekering of de bijbehorende subsidieregeling onder de aandacht te brengen!