Stichting AVG vestigt aandacht op niet op orde hebben privacystatement

Stichting AVG vestigt aandacht op niet op orde hebben privacystatement

Exact 5 jaar na invoering van de privacyregelgeving heeft de Stichting AVG een steekproef uitgevoerd naar het privacystatement op de website van 1400 verschillende organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat ook kleine financieel dienstverleners het privacystatement vaak niet op orde hebben. 

Bij de invoering van de AVG hebben we veel aandacht besteed aan de nieuwe eisen en verplichtingen, zoals het hebben van een privacystatement en de eisen die hieraan worden gesteld. Specifieke informatie over het statement vind je hier. Je kunt daar ook een model privacystatement downloaden. 

We wijzen erop dat het er bij het voldoen aan de AVG niet om gaat dat je eenmalig goed vastlegt hoe je met persoonsgegevens omgaat, maar ook regelmatig beoordeelt of er wijzigingen zijn in de verwerking van persoonsgegevens die aanpassing vragen. Behalve voor het privacystatement geldt dat bijvoorbeeld ook voor het register van verwerkingsactiviteiten.