Stevig debat in Eerste Kamer over meerderheidsvorm die nodig is voor aanvaarding Wetvoorstel toekomst pensioenen

Stevig debat in Eerste Kamer over meerderheidsvorm die nodig is voor aanvaarding Wetvoorstel toekomst pensioenen

In de Eerste Kamer wordt vandaag in laatste termijn stevig gedebatteerd over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Gepland is (vooralsnog) dat de Kamer vanavond over het wetsvoorstel stemt. De discussie spitst zich in deze laatste fase toe op de vraag of het wetsvoorstel met een ‘gewone meerderheid’ moet worden aangenomen of met een ‘twee-derde meerderheid’.

Een deel van de Kamer is van mening dat een twee-derde meerderheid nodig is omdat het wetsvoorstel ook inhoudelijk de pensioenen van politieke ambtsdragers raakt. Zij wijzen erop dat in de Grondwet (art. 63) is bepaald dat een wetswijziging die betrekking heeft op de voorzieningen van (gewezen) politieke ambtsdragers een twee-derde meerderheid vereist.

 Minister Schouten heeft vorige week per brief aan de Eerste Kamer laten weten dat geen twee-derde meerderheid nodig is. Een deel van de Eerste Kamer bleek hiervan niet overtuigd en heeft een ordedebat aangevraagd dat vandaag voorafgaand aan de stemming wordt gevoerd.