Staffel toezichtkosten AFM bekend

Staffel toezichtkosten AFM bekend

Vorige week (17 juni) is de nieuwe staffel voor de toezichtkosten van de AFM op basis van omzet gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe staffel geldt voor bepaling en toerekening van de toezichtkosten over 2020 binnen de categorie adviseurs en bemiddelaars. Vanaf dit jaar worden de toezichtkosten van de AFM bepaald op basis van de omzetcijfers over 2019 die in de marktmonitor van dit jaar zijn opgevraagd.   

In de toelichting op de nieuwe staffel in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 is aangegeven wat het herverdelingseffect is van de aanpassing van de grondslag van Fte naar omzet binnen de categorie adviseurs en bemiddelaars. Hierin wordt aangegeven dat - uitgaande van omzet - 30% van de adviseurs en bemiddelaars een hogere heffing krijgt en 70% een gelijke of lagere heffing krijgt opgelegd dan als was uitgegaan van fte’sGemiddeld gezien gaan met name de kleine ondernemingen op basis van de aangepaste wijze van toerekening relatief minder betalen. Daarbij gaat het om gemiddelden in de vergelijking omzet en fte. In individuele gevallen kan de afwijking overigens anders zijn.  

De staffel gaat over de heffing boven het basistarief dat voor alle ondernemingen geldt. Het basistarief zelf is voor 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019. Ook het percentage van de kosten van de AFM dat aan de categorie adviseurs en bemiddelaars wordt toegerekend blijft gelijk te weten 13,4%. Het totaal te heffen bedrag van de AFM in 2020 stijgt ten opzichte van 2019 voor alle categorieën (niet alleen adviseurs en bemiddelaars) vanwege de toerekeningsystematiek van het exploitatieoverschot. In 2019 betekende dat een verlaging. In 2020 is die verlaging er niet. Voor de uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de regeling. 

De AFM stuurt vanaf eind augustus de factuur met het specifieke bedrag aan toezichtkosten 2020 gebaseerd op de opgegeven omzet. Dan wordt duidelijk wat het effect is van de aangepaste wijze van toerekening voor individuele ondernemingen. Uiteraard kan u nu al een indruk krijgen van wat het effect voor u is op basis van de nieuwe staffel.