Staatssecretaris geeft goedkeuring voor omzetting oudedagsverplichting ook na vijf jaar na AOW-leeftijd

Staatssecretaris geeft goedkeuring voor omzetting oudedagsverplichting ook na vijf jaar na AOW-leeftijd

Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, heeft een Beleidsbesluit gepubliceerd waarmee goedkeuring wordt gegeven dat een oudedagsverplichting (ODV) voortaan ook nog na vijf jaar na de AOW-leeftijd van de belastingplichtige mag worden omgezet in een lijfrente-uitkering. Op grond van de huidige fiscale regels (art. 3.125 Wet IB) moet de omzetting in een lijfrente-uitkering uiterlijk binnen vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd plaatsvinden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de staatssecretaris een goedkeuring afgegeven.

Wel gelden daarbij de volgende voorwaarden:

  1. de lijfrentetermijn moeten direct ingaan na verkrijging van de lijfrente;
  2. de minimale uitkeringsduur van 20 jaar mag worden verminderd met de periode die verstreken is tussen het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt en het moment waarop de eerste termijn van de lijfrente wordt uitgekeerd;
  3. de volledige waarde van de ODV wordt aangewend voor de verkrijging van de lijfrente;
  4. de belanghebbende moet voorafgaand aan de aanwending van de ODV voor het verkrijgen van een lijfrente bij de inspecteur een verzoek indienen met een beroep op deze goedkeuring. In de bijlagen bij dit verzoek moeten alle relevante stukken zijn opgenomen.

Per 1 april 2017 is de mogelijkheid van pensioen in eigen beheer gestopt. Veel pensioenvoorzieningen in eigen beheer zijn omgezet naar een ODV. Een ODV mag volgens fiscale regels worden omgezet in een lijfrente. Het gepubliceerde ‘Besluit aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente’ vervalt na inwerkingtreding van de voorgenomen wetswijziging.