SIVI publiceert dashboard Meldingen Berichtenverkeer

SIVI publiceert dashboard Meldingen Berichtenverkeer

Een juiste digitale aanlevering van documenten en berichten is van belang om vanuit het eigen systeem efficiënt en foutloos te kunnen werken. Een foute code of een verkeerde aanlevering, leidt namelijk tot extra werk en foutieve verwerking voor de adviseur. Als jij in de aanlevering van documenten en berichten fouten signaleert of uitval die bij het volgen van het gewenste scenario voorkomen had kunnen worden, meld dat bij de verzender van de berichten (de verzekeraar of service provider) én via het meldpunt bij SIVI.

SIVI heeft nu de voortgang en de status van de opvolging van de meldingen door de verzekeraars verwerkt in een dashboard. De binnengekomen meldingen zet SIVI één keer per maand door naar de desbetreffende aanbieders (verzekeraars en serviceproviders). Het Dashboard geeft een overzicht van het soort meldingen en de status van opvolging, waarmee inzichtelijk wordt welke meldingen aanbieders oppakken en wat de status is.

Met het doen van een melding via het SIVI formulier maak je dus zeker het verschil!