Sijtze Faber benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Nieuws
geplaatst op 29-4-2019  

Sijtze Faber is vrijdag 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Meppel voor zijn grote, vrijwillige inzet binnen tal van stichtingen, verenigingen (waaronder Adfiz) en andere (maatschappelijke) organisaties. De uitreiking van het lintje kun je terugzien op het Youtube-kanaal van Meppel (vanaf de 22ste minuut). 

Een kort en vooral ook onvolledig overzicht van Sijtze’s rol binnen Adfiz: Sijtze is sinds 1998 lid van de vereniging. In 2005 werd hij lid van regiobestuur Groningen/Drenthe en sinds 2011 is hij daar ook voorzitter van. Als regiovoorzitter heeft Sijtze zitting in de Ledenraad. Verder zat Sijtze in 2016 in de werkgroep die het traject van premie-incasso en rekening-courantverhoudingen in kaart heeft gebracht ten behoeve van de wetgever. In datzelfde jaar is hij lid geworden van de Stuurgroep Kwaliteit. Sijtze is ook actief op het gebied van ledenwerving en –behoud binnen de regio. 

Sijtze, namens Adfiz: bedankt voor je grote inzet binnen onze vereniging en van harte gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding. 

Categorien: Vereniging