Signaleren en ondersteunen van MKB’ers in financiële problemen

Nieuws
geplaatst op 28-1-2021  

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van het coronavirus. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het MKB. Binnen het MKB worden vooral zzp’ers hard geraakt. Deloitte heeft de impact van corona specifiek op het MKB onderzocht. Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het hulpaanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De versnippering is momenteel te groot en er wordt dubbel werk gedaan op verschillende plekken. Er is maatwerk nodig. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het COVID-19 Actieplan voor het MKB in Nederland. 

Belangrijk bij de aanpak van schuldenproblemen bij ondernemers is tijdig signaleren en het onderwerp bespreekbaar maken. Vaak blijkt het lastig voor een ondernemer om te erkennen dat hij met schuldenvraagstukken zit en hulp nodig heeft. Ook ondersteuning en doorverwijzing naar het juiste loket is belangrijk, zodat kan worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteunende financiering of bedrijfscoaching om zo te onderzoeken hoe de schuldenvraagstukken van de ondernemer kunnen worden geadresseerd.   

Heb jij onder je klanten ondernemers die tegen financiële problemen aanlopen, zeker nu de crisis voortduurt, en daarmee geen raad weten? Zijn er klanten met vragen over de continuïteit van de onderneming of zie je gedrag bij de ondernemer dat wijst op problemen? Zijn er financiële vraagstukken waarmee je de ondernemer niet kan helpen, maar wil je hem wel kunnen doorverwijzen? Zeker bij het MKB en zzp’ers met schuldvragen, is er niet altijd een directe ingang bij de bank of een zakelijke financier. Daarnaast blijken de huidige corona ondersteuningsregelingen vanuit de overheid (TOZO etc.) vaak te complex of niet van toepassing. Het is dan belangrijk dat samen met de ondernemer wordt gekeken naar wat er wel mogelijk is. 

In dat geval kan je de ondernemer doorverwijzen naar een van de onderstaande hulploketten die zijn ingericht om ondernemers te helpen: 

Tot slot: heb jij ondernemers met schuldenvraagstukken (als gevolg van corona) bijgestaan en geholpen? Laat het ons weten. Je ervaringen kunnen ook collega-leden helpen. 

 

Categorien: coronavirus Ondernemen