SER publiceert nieuwe site ‘geenpensioen.nl’ en verwijst naar pensioenadviseur

Nieuws
geplaatst op 14-10-2021  

Deze week heeft de SER in het kader van de strijd tegen de witte vlekken (werkgevers zonder pensioenregeling) een meld- en informatiepunt in het leven geroepen. De site richt zich met kennis en praktische informatie op werkgevers en werknemers. Doel is het bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen.

De SER wil via de informatievoorziening werkgevers die nog geen pensioenregeling bieden, ertoe aanzetten alsnog te komen tot een passende regeling voor hun werknemers. Hiervoor wordt o.a. een stappenplan geboden (6 stappen). In deze stappen wordt een werkgever gewezen op het belang van het inschakelen van een pensioenadviseur (stap 2) om vervolgens in afstemming met deze adviseur te bepalen hoe een passende pensioenregeling eruit moet zien (stap 6).

Ook wordt concreet hulp geboden bij het vinden van een goede pensioenadviseur. Via de 'Zoek adviseur'-tool op de site kan een werkgever een geschikte pensioenadviseur vinden (aangesloten bij Adfiz). De site bevat tevens een meldpunt: werknemers worden gestimuleerd een melding te doen als er binnen hun bedrijf geen pensioenregeling is. Het algemene beeld is dat één op de tien medewerkers geen pensioen opbouwt binnen de tweede pijler. Het meldpunt moet hier scherper zicht op geven en ook de redenen in kaart brengen waarom een bedrijf geen pensioenregeling heeft. Geenpensioen.nl is onder onderdeel van het ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ van de Stichting van de Arbeid, waarover we je eerder al informeerden.

Categorien: Pensioenen