Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

Nieuws
geplaatst op 17-1-2019  

Minister Koolmees van SZW heeft afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens de minister beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers. Eerder informeerden we je over de inhoud van deze maatregelen en hoe wij ons daarvoor hebben ingezet. Samen met NVIA organiseren we nu een seminar waarin de maatregelen wordt toegelicht.  

In deze infographic en het kaderconvenant kun je meer informatie vinden over de afspraken. De onderwerpen, gevolgen en knelpunten uit de maatregelen worden tijdens het seminar behandeld. Bijvoorbeeld:  

  • Welke impact hebben de maatregelen op de stakeholders zoals werkgevers, werknemers verzekeraars, adviseurs en arbodiensten? 
  • Hoe gaan verzekeraars invulling geven aan deze maatregelen? Komen er nieuwe producten en diensten en wat zijn de gevolgen voor de lopende verzekeringen en diensten? 
  • Hoe gaat de beoordeling verlopen over het verschil van kleine en grote werkgevers en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? 
  • Grotere transparantie UWV en RIV toets; wat gaat transparantie betekenen en hoe gaat het nieuwe traject eruit zien?   

Deelname aan het seminar is voor Adfiz-leden kosteloos (onderdeel van je contributie). Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

 

Categorien: Zorg en inkomen