Rondetafeldiscussie met de markt

Nieuws
geplaatst op 10-11-2010  

In de beschouwing ‘Financiële dienstverlening in beweging 2011-2014’ geeft Adfiz aan een bijdrage te willen leveren aan de toekomstige inrichting van de financiële dienstverlening. Dit doet Adfiz door een aantal problemen in de financiële markt aan de orde te stellen en door suggesties te geven voor oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen staan natuurlijk niet los van de visie en plannen van andere marktpartijen.

Daarom wil Adfiz, als vervolg op de beschouwing, nu met belanghebbenden van gedachten wisselen over hun ideeën om tot een betere markt te komen. Dit zal op woensdag 1 december gebeuren in sociëteit De Witte in Den Haag, tegenover het gebouw van de Tweede Kamer. De discussie staat onder leiding van Frits Wester.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Rol van het intermediair. Hoe kan aan de onbalans in de relatie tussen aanbieder en klant een einde komen; welke rol speelt het intermediair daarin c.q. zou deze moeten spelen?

- Klant centraal. De adviseur streeft naar een vanzelfsprekend vertrouwen in zijn financiële dienstverlening, hoe dat te bereiken? En wat betekent klant centraal voor de andere spelers in de markt? De aanbieders, de toezichthouder?

- Kennis en kunde. Opleidingen en training kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste cultuurverandering. Verandering zit niet alleen in een ander beloningsstelsel; draagt een personenregister, tuchtrecht en een wijziging van het opleidingsgebouw bij aan de oplossing?

- Relatie met andere marktpartijen. De positionering van het intermediair aan de kant van de klant heeft vergaande gevolgen voor de relatie met de aanbieders. Toch moeten zij samenwerken aan een betere reputatie van de sector. Hoe gaat dit vorm krijgen?

- Voorwaarden voor de inrichting van een nieuw beloningsstelsel.

Behalve door vertegenwoordigers van Adfiz en andere marktpartijen zal de discussie gevoerd worden door hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën, functionarissen van de AFM, leden van de Tweede Kamer, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en wetenschappers.