Regeringscommissaris voor pensioentransitie aangesteld

Regeringscommissaris voor pensioentransitie aangesteld

Omdat de pensioentransitie een majeure operatie is, heeft de Eerste Kamer verzocht om een regeringscommissaris hiervoor aan te stellen. Per 1 januari 2024 wordt Prof. dr. Fieke van der Lecq aangesteld als regeringscommissaris voor de pensioentransitie. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van SZW om de transitie nauwlettend in de gaten te houden en tijdig bij te sturen indien dit nodig is. De regeringscommissaris zal de minister hierbij ondersteunen.

Gedurende de pensioentransitie zal de regeringscommissaris een onafhankelijk oordeel vormen over de voortgang van de transitie. Eventuele knelpunten zal ze signaleren om vervolgens te adviseren over hoe deze - zo mogelijk - weggenomen kunnen worden. Ook zal de regeringscommissaris stimuleren tot het uitwisselen van goede voorbeelden in de sector en - waar nodig - het gesprek tussen betrokken organisaties in de pensioensector bevorderen.

Minimaal 2 keer per jaar, en zo vaak als nodig is, adviseert de regeringscommissaris de minister over de transitie.