Regeling UBO-register uitgesteld

Regeling UBO-register uitgesteld

Eerder informeerden we je al over de stand van zaken rondom de verplichte UBO-registratie, de achterstanden bij de Kamer van Koophandel en de mogelijkheid om tot 1 september 2022 te volstaan met het insturen van de bevestiging van de KvK dat opgave is gedaan. Het ministerie van Financiën heeft onlangs laten weten dat deze laatste datum wordt opgerekt tot 1 januari 2023.

De nieuwe deadline geldt echter enkel voor bedrijven die zich wel hebben aangemeld bij de KvK, maar waarvoor de registraties nog niet zijn verwerkt. De invoering van de wet wordt dus niet uitgesteld. Bedrijven die zich niet hebben geregistreerd kunnen wel degelijk een boete verwachten.