Rectificatie: financieel advies behoort wel tot essentiële dienstverlening

Rectificatie: financieel advies behoort wel tot essentiële dienstverlening

Eerder meldden we je dat financiële dienstverlening niet onder de essentiële dienstverlening valt. Na publicatie van dit bericht is de Rijksoverheid op een andere site met nadere duiding hierover gekomen en is gebleken dat financiële dienstverleners wel tot de essentiële dienstverleners mogen worden gerekend. 

Deze aanvullende informatie heeft tot gevolg dat je je normale openingstijden mag aanhouden. Meer informatie over de openingstijden vind je hier. Je moet je daarbij wel houden aan de algemeen geldende basisregels.