Publicaties in VVP #2

Publicaties in VVP #2

In de gisteren verschenen VVP #2 staan twee publicaties van ons. Beleidsadviseur Ludger de Bruijn schrijft over de waardevolle bijdrage die adviseurs leveren bij het bewust maken van klanten dat het belangrijk is om nieuwe risico's (klimaatschade, cyber, verduurzaming, mobiliteit, pandemie) te verzekeren en dat voldoende maatwerk daarbij cruciaal is. In de rubriek Ken je vak vragen we aandacht voor de risico's die kleven aan de opname van een bedrag ineens. 

>> naar het artikel over nieuwe risico's 

>> naar Ken je vak