Publicatie VVP Ken je vak over werken aan digitale weerbaarheid

Publicatie VVP Ken je vak over werken aan digitale weerbaarheid

In de rubriek Ken je vak van VVP #6 is een artikel van ons gepubliceerd over digitale weerbaarheid. Dit onder andere naar aanleiding van de DORA verordening waarmee Europa de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector wil vergroten (verwachte invoering is in 2023). Maar nu al gelden Principes voor informatiebeveiliging, die de AFM in 2019 publiceerde. Hierover informeerden we je eerder al, maar dit hebben we nu ook toegelicht in VVP. 

>> naar het artikel 

Overigens hebben we begin november ook een online expertsessie rondom digitale weerbaarheid georganiseerd. In deze expertsessie gingen AFM en Michael Mackaaij (lid van de Adfiz Ledenraad, eigenaar/directeur van Verne Business Excellence en voorzitter van Contactgroep Automatisering) in gesprek over bestaande en verwachte nieuwe eisen aan de digitale weerbaarheid van je advieskantoor. In de sessie werd antwoord gegeven op vragen als: 

  • Welke eisen worden nu reeds gesteld aan digitale weerbaarheid? 
  • Wat betekenen de principes informatiebeveiliging voor een advieskantoor? 
  • Welke risico’s van uitbesteding moeten goed beheerst worden 
  • Welke nieuwe of afwijkende normen verwacht de AFM als DORA ingevoerd wordt? 

De expertsessie kun je hier terugkijken.