Publicatie in VVP over Wet bescherming klokkenluiders

Publicatie in VVP over Wet bescherming klokkenluiders

In de eerder deze week verschenen VVP staat een artikel van ons over de verplichtingen die - voor werkgevers - voortvloeien uit de Wet bescherming klokkenluiders. In het artikel wordt ingegaan op de elementen waaraan de interne meldprocedure moet voldoen. Meer informatie hierover en hoe je invulling geeft aan de elementen van de meldprocedure vind je in ons kennisportaal. Je kunt daar ook een webinar terugkijken dat we naar aanleiding van deze nieuwe wet hebben georganiseerd. 

>> naar het artikel