Publicatie in VVP: Adviseurs kunnen essentiële rol spelen bij preventie en klimaatadaptatie

Publicatie in VVP: Adviseurs kunnen essentiële rol spelen bij preventie en klimaatadaptatie

In de eerste VVP van dit jaar is een publicatie van ons verschenen over het belang van investeren i preventie en klimaatadaptatie en de rol die adviseurs daarbij kunnen spelen.

>> naar het artikel

In het artikel wijzen we op de toegenomen interesse van huishoudens én hun bereidheid om te investeren in preventie(diensten) tegen klimaatrisico's. Ook komt bij steeds meer adviseurs verduurzaming en het delen van kennis over klimaatrisico's aan bod in adviesgesprekken. Om adviseurs daarbij te ondersteunen ontwikkelden we het kennisportaal Klimaatrisico's met onder andere per risico diverse preventietips.