Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Nieuws
geplaatst op 28-1-2014  

Per 1 januari 2014 mogen beleggingsondernemingen geen provisie meer betalen en ontvangen voor dienstverlening bij beleggingen. Beleggingsinstellingen en verzekeraars mogen de vergoeding voor deze dienstverlening nog wel via provisiebetaling  regelen. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime eerbiedigen  voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2013.  Dit verschil is niet uitlegbaar. Wij hebben het ministerie en de AFM daarop eerder aangesproken.

Onuitlegbaar

Eind december verstuurde een aantal verzekeraars  brieven naar het intermediair. Zij kondigden aan de provisie op de beleggingsdienstverlening  per 1 januari 2014 stop te zetten. Daar worden zij publieksrechtelijk via de Wft toe verplicht. Vervolgens werd deze week bekend dat Legal & General en Allianz de provisieafspraken die zij met het intermediair hebben gemaakt wel nakomen. Navraag leert dat Legal en General en Allianz hier niet handelen in de hoedanigheid van beleggingsonderneming, maar als beleggingsinstelling of aanbieder. Daarmee is duidelijk dat zij handelen binnen de regels van de wet.

Het is niet uitlegbaar dat aanbieders die handelen als beleggingsonderneming door de wet verplicht worden om gemaakte provisieafspraken te schenden, terwijl andere aanbieders provisie mogen respecteren voor dezelfde beleggingsdienstverlening van het intermediair.

Het bewijs dat het niet uit te leggen is werd geleverd toen een aantal intermediairs meenden op grond van de mededeling van Legal & General en Allianz te mogen concluderen dat het niet terecht is dat een aantal andere aanbieders heeft laten weten dit niet te doen. Terwijl die andere aanbieders bij wet verboden zijn provisie nog langer uit te keren.

Recht op provisie

Dit laatste is wel een probleem voor die aanbieders die als beleggingsonderneming optreden als het gaat om de beloning voor beleggingsdiensten onder het Nationaal regime, voor zover die voor 1 januari 2013 zijn overeengekomen. Zij hebben immers wel afspraken gemaakt over beloning die zij nu niet nakomen.

Deze beleggingsondernemingen staan voor het blok: word ik door de hond of de kat gebeten. Blijf ik provisie betalen en zoek ik als aanbieder de confrontatie met de toezichthouder die het provisieverbod moet handhaven? Of stop ik de provisiebetalingen en gok ik op de confrontatie met de rechter die uitspraak moet doen over de rechtmatigheid van eenzijdige schending van lopende provisieafspraken met het intermediair.

Oplossing gewenst

Dit is exact het dilemma waarvoor Adfiz in 2011 al waarschuwde bij de vormgeving van het provisieverbod voor complexe producten. Dat is toen opgelost met een goede regeling voor eerbiedigende werking. Ook in de consultatie voor het provisieverbod voor beleggingsdiensten hebben wij hierop gewezen.  Helaas blijkt dat de gekozen wettelijke formulering in deze wet nu voor problemen te zorgen. Ook hier heeft Adfiz het ministerie en de AFM in december gewezen. Het ministerie onderzoekt op dit moment de ontstane situatie. Een snelle oplossing is gewenst.