Protocol Zonnepaneel incidenten in werking getreden

Protocol Zonnepaneel incidenten in werking getreden

Zowel particulieren als bedrijven gaan steeds meer over tot het laten plaatsen van zonnepanelen op daken of bedrijfsterreinen. Zonnepanelen wekken energie op en dat is in deze tijd van omhooggeschoten energieprijzen een nuttige investering. 

De keerzijde is dat het ook steeds vaker voorkomt dat er bij bijvoorbeeld een brand ook zonnepanelen betrokken zijn. Daarbij kunnen deeltjes in de omgeving van de brand verspreid worden. Dit leidt regelmatig tot onrust van omwonenden: want of de deeltjes schadelijk of niet zijn, ze moeten opgeruimd worden. En wie moet dat doen? Dat is een vraag waarmee ook de adviseur geconfronteerd kan worden in de adviespraktijk!  

De Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen (VOAM) heeft, samen met de Stichting Salvage en het Verbond van Verzekeraars, het onderzoeksprotocol Zonnepaneel incidenten opgesteld. Doel van het protocol is om af te spreken wie er verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de verspreiding van deeltjes die zijn vrijgekomen en hoe de deeltjes worden opgeruimd. Het protocol moet vooral zorgen voor een gestructureerde aanpak bij incidenten waarbij zonnepanelen zijn betrokken. Experts, brandweer, coördinatoren van Stichting Salvage en verzekeraars werken sinds 1 september 2022 volgens het protocol. 

Zie voor mee informatie over dit onderwerp ook ons kennisportaal Verduurzaming Zakelijke markt. Je vindt daar onder andere ook de Gedragscode Zon op grote daken van Holland Solar.