Protocol schadeproces co-assurantie kan klant nog meer tijdwinst opleveren

Nieuws
geplaatst op 28-11-2017  

In 2014 hebben technische verzekeraars, makelaars en experts het protocol Schadeproces co-assurantie ontwikkeld. Hierin zijn de processen rond schadeafhandeling en de rollen van de betrokkenen bij dit proces beschreven. Daarmee is voor alle partijen duidelijk wat men van elkaar kan verwachten en wanneer. Dit bevordert een open, eerlijke en proactieve communicatie tussen alle partijen, zodat de klant precies weet wat hij kan verwachten. De totale doorlooptijd van claim tot (eventuele) uitkering is in dit proces gemaximeerd tot 80 dagen, waarmee klanten in de (groot) zakelijke markt kunnen rekenen op een fors snellere afhandeling van claims binnen het schaderegelingsproces. De afspraken die in het protocol zijn vastgelegd zijn door alle partijen in de keten onderschreven. 

Om de bekendheid en werking van dit verbeterde Schadeproces te evalueren en het proces waar mogelijk verder te verbeteren, is onder de bij het schadeproces betrokken medewerkers van experts, makelaars en verzekeraars een vragenlijstonderzoek gehouden. Analyse van de uitkomsten geeft aan dat het protocol bij betrokken partijen nog onvoldoende bekend is. Waarschijnlijk mede daardoor is er in de praktijk nog altijd onvoldoende sturing op het schadeproces en worden klanten geconfronteerd met onnodige vertraging in de afwikkeling van hun schades. Het protocol is opgenomen als vraag in het PE-examen van de wft-module schade zakelijk, wat kan helpen om de bekendheid te vergroten. 

De ketenpartijen brengen het protocol daarom opnieuw onder de aandacht. Ze merken daarbij op dat het protocol nog onverminderd actueel is en navolging ervan in het belang is van zowel klanten als ook alle in de keten betrokken partijen. 

Heb je vragen, stel die dan via info@adfiz.nl  

Categorien: Klantbelang Schade