Premieverhoging zorgverzekering en vervallen collectiviteitskorting

Premieverhoging zorgverzekering en vervallen collectiviteitskorting

Op Prinsjesdag maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inschatting van de gemiddelde premie voor de basisverzekering bekend. VWS ging ervan uit dat de premie gemiddeld € 11,25 per maand zou stijgen. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel de premie daadwerkelijk wijzigt, bijvoorbeeld door overreserves in te zetten. 

Inmiddels heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de daadwerkelijke premieverhoging bekend gemaakt. Ten opzichte van de inschatting van VWS gaat de premie wat minder omhoog: de stijging per maand bij DSW is € 9,75. Nog altijd een fors bedrag: verschillende instanties waarschuwen voor een stijging van het aantal mensen dat hun zorgpremie niet meer kan betalen. 

Per 2023 vervalt de mogelijkheid van zorgverzekeraars om maximaal 5% collectiviteitskorting op de basisverzekering te geven. Independer heeft uitgerekend dat dit voor veel verzekerden leidt tot een extra premiestijging van gemiddeld € 64 met uitschieters naar € 92. 

Als je de maximale korting van 5% afzet tegen de brutopremies van de vier grootste zorgverzekeraars, dan komt dat op een bedrag van € 78 per jaar: 

Wat vaak wordt vergeten is dat zorgverzekeraars in hun brutopremie een opslag hanteren om collectiviteitskorting te financieren. Zorgverzekeraars zijn verplicht om jaarlijks de opbouw van hun premie volgens een vastgesteld format te publiceren. Eén van de onderdelen die ze moeten specificeren is de categorie Opslag in verband met collectiviteitskorting:

Alle premiebetalende verzekerden betalen deze opslag. Omdat de collectiviteitskorting per 2023 komt te vervallen, komt deze opslag te vervallen. Dit bedrag moet nog afgetrokken worden van de collectiviteitskorting om te bepalen hoeveel een collectief verzekerde met de maximale korting van 5% er extra op achteruit gaat per 2023: 

Hieruit blijkt dat collectief verzekerden per 2023 een grotere premieverhoging voor de kiezen krijgen dan iemand die in 2022 individueel verzekerd was. Dit is het gevolg van het besluit van de overheid om de collectiviteitskorting af te schaffen. 

Tegelijkertijd is de extra premieverhoging voor een collectief verzekerde minder hoog dan Independer heeft berekend. Uiteraard heeft Independer er een belang bij dat zoveel mogelijk mensen hun vergelijkingssite bezoeken. Belangrijk daarbij is dat wel de juiste cijfers gepresenteerd worden.