Premies zorgverzekeringen per 2024

Premies zorgverzekeringen per 2024

Jaarlijks moeten zorgverzekeraars uiterlijk 7 weken (in 2023: 12 november) voor de ingangsdatum van de premiewijzigingen hun verzekerden informeren wat de premiestelling voor het nieuwe kalenderjaar wordt. Op deze datum moet de zorgverzekeraar het aanbod voor het nieuwe jaar op de - vaak digitale - deurmat van de verzekerden hebben liggen. Daarom wordt deze datum vaak aangeduid als ‘deurmatdatum'.  Dit jaar viel 12 november op een zondag.

De meeste zorgverzekeraars hebben eind vorige week aangegeven wat de nieuwe premiestelling in 2024 wordt. In bijgaand overzicht tref je de premies aan van de meest voorkomende basisverzekeringen vanaf 2022. Het geeft een beeld van de premieontwikkeling door de jaren heen. De premies van de aanvullende pakketten zijn niet in het overzicht opgenomen. 

Overall is de premieverhoging lager dan het ministerie van VWS op Prinsjesdag had verwacht. VWS ging uit van een premieverhoging van bijna €12 per maand. De gemiddelde premieverhoging van de basisverzekeringen in het overzicht is bijna €9 per maand, zonder rekening te houden met verzekerdenaantallen per polis.  

Zie ons eerdere ledenbericht met meer informatie over de pakketwijzigingen in de basisverzekering per 2024.