Positieve verwachtingen in de Adfiz Nieuwjaarspeiling 2017

Positieve verwachtingen in de Adfiz Nieuwjaarspeiling 2017

Begin januari vroegen we je onze nieuwjaarspeiling in te vullen. Met deze peiling willen wij inzicht geven in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij de leden van Adfiz. Bij de meeste Adfiz-leden gaat het goed en ook de verwachtingen voor 2017 zijn positief. In dit ledenbericht vind je de belangrijkste resultaten. Daarmee kun je de ontwikkeling binnen jouw kantoor vergelijken met die van andere Adfiz-leden.

Omzet

Bij de meeste Adfiz-leden gaat het goed, bij 61% van de deelnemende kantoren is de omzet in 2016 toegenomen. 23% geeft aan dat de omzet gedaald is. De omzetverwachtingen voor 2017 zijn positief. 58% van de respondenten geeft aan een hogere omzet te verwachten. En 30% van de leden verwacht zelfs op zoek te moeten naar extra personeel in 2017.

Klanten

48% van de leden verwacht een stijging van het aantal particuliere klanten. 52% van de leden verwacht een stijging van het aantal zakelijke klanten. Uit het onderzoek blijkt dat de omzet iets harder stijgt dan het aantal klanten. Dat wijst erop dat Adfiz-leden er in slagen om hun positie bij bestaande klanten te versterken.

Prioriteiten

Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2017 aan te geven. De top 3 prioriteiten ziet er als volgt uit:

  1. Groei binnen bestaande klanten
  2. Verhogen efficiëntie werkprocessen (sneller en betere kwaliteit)
  3. Groei in zakelijke markt

Bekijk hier de infographic Nieuwjaarspeiling 2017 >