Pleidooi PvdA en GroenLinks voor behoud Uniform pensioenoverzicht.

Pleidooi PvdA en GroenLinks voor behoud Uniform pensioenoverzicht.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen hebben de PvdA en GroenLinks een amendement ingediend voor handhaving van het huidige Uniforme pensioenoverzicht.

De indieners van het amendement wijzen erop dat het huidige vaste format van belang is voor de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van de pensioenregelingen. Het UPO kan naar hun oordeel op deze manier in de communicatie aan de deelnemer een aanvulling op de informatie via Mijnpensioenoverzicht.nl.

In het Wetgevingsoverleg voorafgaand aan de plenaire behandeling heeft de minister gesteld dat het niet langer nodig is om op uniforme wijze de jaarlijks verplichte informatie te presenteren. Pensioenuitvoerders zouden meer ruimte moeten krijgen voor maatwerk in de informatievoorziening. Maatwerk moet belangrijker worden dan uniformiteit om informatie beter passend te maken bij de doelgroep. De PvdA en GroenLinks delen de zienswijze van de minister niet en willen op dit punt een aanpassing in het wetsvoorstel.

Wij zijn blij met het amendement voor handhaving van het huidige UPO-model. In onze reactie op het wetsvoorstel en gesprekken met de pensioenwoordvoerders van de Tweede Kamer hebben we hier ook nadrukkelijk voor gepleit. Het loslaten van de uniformiteit komt de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie niet te goede. Uniformiteit zorgt er eveneens voor dat een goede IT-ondersteuning mogelijk is bij het verwerken van de pensioeninformatie.