Platform Hypotheken van start; wil je ook deelnemen, laat het ons weten

Platform Hypotheken van start; wil je ook deelnemen, laat het ons weten

Jaarlijks organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties, waar volkshuisvesting onder valt, een aantal thematische sessies over de hypotheekmarkt. Deze deelsessies leiden uiteindelijk tot een gezamenlijke bijeenkomst, het zogenaamde Platform Hypotheken. Begin augustus hebben we in een ledenbericht een korte terugblik gegeven op het Platform in 2022. 

Onderwerpen die voor het Platform van 2023 op de agenda staan zijn koopoplossingen voor starters en doorstroming van ouderen op de woningmarkt. Het ministerie heeft vorige week het programma “Wonen en zorg voor ouderen” gepresenteerd. Met dit programma gaan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de slag om de mogelijkheden van huisvesting voor ouderen te verbeteren. Meer informatie over dit programma is hier te vinden. 

De eerste deelsessie van het Platform Hypotheken gaat specifiek in op ouderen en de hypotheekmarkt en is ingepland op donderdag 15 december aanstaande. Vanuit de commissie Financiële Planning nemen verschillende adviseurs deel aan deze bijeenkomst. Wil je input leveren voor de deelsessie over ouderen en de hypotheekmarkt? Of wil je wellicht een volgende keer tijd vrijmaken om zelf deel te nemen aan een deelsessie van Platform Hypotheken? Laat het ons dan weten via info@adifz.nl.