Persbericht: Adfiz en Contactgroep Automatisering starten Grote Digitaliseringsenquête

Persbericht: Adfiz en Contactgroep Automatisering starten Grote Digitaliseringsenquête

Adfiz en de Contactgroep Automatisering (CGA) starten met de Grote Digitaliseringsenquête. Hiermee willen beide organisaties in kaart brengen waar voor adviseurs de grootste kansen en uitdagingen liggen om digitale ondersteuning te verbeteren in het adviesproces, in het klantbeheer en voor de compliance.  

De mogelijkheden om (delen van) werkzaamheden, communicatie en dienstverlening te digitaliseren – en daarmee efficiënter en beter te maken – zijn eindeloos. Iedereen is er dan ook druk mee bezig. Maar waar liggen de prioriteiten? Waar is hulp bij nodig? Welke grote, concrete stappen moeten er gezet worden om digitale ondersteuning en de administratieve processen van een bedrijf te verbeteren? En vooral, wat is er nodig om die stappen te kunnen zetten?  

Door zoveel mogelijk adviseurs te bereiken en ertoe te zetten de Grote Digitaliseringsenquête in te vullen, willen Adfiz en CGA inzicht krijgen in de digitaliserings- en ondersteuningsbehoeften binnen de sector. Op basis daarvan kan dan een digitaliseringsagenda voor de adviessector worden opgesteld. 

Adviseurs kunnen via adfiz.nl/grote-digitaliseringsenquete deelnemen aan de Grote Digitaliseringsenquête. Deelname neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.