Pensioenakkoord sluit aan bij visie Adfiz voor partnerpensioen op risicobasis

Nieuws
geplaatst op 17-6-2020  

In het uitgewerkte Pensioenakkoord maken overheid en sociale partners de keuze voor een partnerpensioen op risicobasis. De hoogte van het partnerpensioen op risicobasis wordt gekoppeld aan het salaris. De uitkering is begrensd tot 50% van het salaris. Het gaat daarbij om een levenslange uitkering. Pleidooien voor een variant om bij overlijden een uitkering van een aantal jaarsalarissen (bijvoorbeeld 5) toe te kennen, hebben het niet gehaald.   

Wij zijn tevreden met deze uitkomst. We hebben in ons Position paper ‘Vernieuwd pensioenstelsel’ gepleit voor een verplicht adequaat nabestaandenpensioen op risicobasis, waarbij de hoogte van de nabestaandenvoorziening minimaal 50 procent van het salaris is. Ook in gesprekken met stakeholders over het nabestaandenpensioen hebben we dit bepleit.  

De minister van Sociale Zaken heeft de Stichting van de Arbeid samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars advies gevraagd over een wenselijke dekking voor een adequate nabestaandenvoorziening. Dit advies is inmiddels gepubliceerd. We zullen je in een volgend bericht hierover uitgebreid informeren.

 

 

Categorien: Pensioenen