Overstromingsrisico

Overstromingsrisico

Terwijl wij in Nederland genieten van een heerlijke zonnige septemberweek, heeft Griekenland te maken met zeer forse regenval. In een paar dagen is er op plekken in Griekenland ongeveer net zoveel regen gevallen als in Nederland gedurende het gehele jaar! Het is dan ook niet vreemd dat regio’s in Griekenland nu te maken hebben met overstromingen. 

Eerder deze zomer was het ook al raak met forse regenval en overstromingen in ondermeer het Alpengebied, Slovenië en Spanje. In Nederland was het begin augustus ook regenachtig, maar gelukkig leidde dat niet tot grote overstromingen zoals die Limburg in 2021. 

MoneyView heeft in de “Special Edition Zakelijke schadeverzekeringen MKB” van september 2023 aandacht voor de dekking bij waterschade op de inventaris, gebouwen- en bedrijfsschadeverzekeringen als het gaat om overstroming van secondaire waterkeringen. MoneyView constateert dat verzekeraars in toenemende mate dekking verlenen voor het overstromen van secondaire waterkeringen. Merkwaardig is dat de materiele kosten vanuit 82% van de door MoneyView onderzochte verzekeringen wel worden vergoed, maar de bijbehorende bedrijfsschade slechts bij 27% van de verzekeringen. 

Poliskraker heeft voor Adfiz een analyse gemaakt van de dekking van polisvoorwaarden van een aantal verzekeraars op klimaatrisico’s. Deze analyse is voor Adfiz-leden gratis te downloaden op ons kennisportaal over klimaatrisico’s. De analyse is in juni 2023 voor het laatst bijgewerkt. Poliskraker zal met een stand aanwezig zijn op het Adfiz Najaarsevent: alle specialismes bij elkaar op woensdag 20 september. 

Het verzekeren van overstromingen van primaire waterkeringen is nog de spreekwoordelijke 'brug te ver' voor verzekeraars. Dat wil niet zeggen dat niet wordt nagedacht over de mogelijkheden om dit risico toch af te dekken. Binnen het Verbond van Verzekeraars is een stagiair bezig met onderzoek naar oplossingen hiervoor. Op de site van het Verbond is hier een artikel over te lezen.