Oproep vanuit SZW: praat mee over sociaal-medisch beoordelen

Oproep vanuit SZW: praat mee over sociaal-medisch beoordelen

Dat het UWV met forse achterstanden kampt bij WIA-beoordelingen is bekend. Dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijft zoeken naar mogelijkheden om het UWV te helpen om die achterstanden in te lopen is ook geen geheim. In oktober heeft demissionair minister Van Gennip nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de achterstanden. In die brief wordt de ene tijdelijke maatregel met een jaar verlengd en een nieuwe tijdelijke maatregel aangekondigd.  

Vanuit Adfiz spreken we, vanuit de kennis en ervaring van de commissie Zorg en Inkomen, over dergelijke zaken met ondermeer het ministerie van SZW. Maar het ministerie wil breder input ophalen over de problematiek. Daarom wil het ministerie graag met meerdere stakeholders in overleg gaan om samen tot ideeën te komen voor aanvullende maatregelen. Hiervoor is een speciale website in het leven geroepen. Op deze website lees je hoe deze interactieve dialoog werkt en hoe je een bijdrage kunt leveren. De website is te vinden via www.denkmeeoversmb.nl. 

Het ministerie van SZW geeft aan met deze interactieve consultatie te willen zoeken naar praktische oplossingsrichtingen voor de problematiek rondom sociaal-medisch beoordelen. Deze oplossingen zouden er op korte termijn voor moeten zorgen dat mensen sneller duidelijkheid krijgen over hun recht op een uitkering. Het totale traject zal lopen van november 2023 tot begin februari 2024. Meedoen aan het traject is anoniem en op persoonlijke titel.  

Als je als financieel adviseur betrokken bent bij de problematiek rond sociaal-medisch beoordelen, is dit een goede mogelijkheid om mee te denken en te praten. Juist omdat financieel adviseurs die adviseren over de WIA goed weten wat er speelt bij werkgevers, kan dit waardevolle inzichten opleveren voor het ministerie van SZW.