Ook bij uitstel betaling belastingen loonaangifte doen

Nieuws
geplaatst op 26-3-2020  

De Belastingdienst wijst werkgevers erop dat het belangrijk is tijdig de loonaangifte te doen, ook als zij een aanvraag tot uitstel van betaling van belastingen hebben ingediend of willen indienen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. 

De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren en te zorgen dat zij hun medewerkers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, is het belangrijk dat werkgevers op tijd aangifte doen. Zo beschikken de dienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens waarmee snel kan worden berekend waar een werkgever en zijn medewerkers die thuis zitten of ziek zijn recht op hebben.  

Stappenplan betalingsuitstel aanvragen 

  1. Doe (loon)aangifte vóór de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht dat werkgevers in december van de Belastingdienst hebben ontvangen. De aangifte hoeft nog niet worden betaald.
  2. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt de werkgever een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van de aangifte hoeft niet te worden betaald. Werkgevers kunnen uitstel aanvragen nadat ze aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen. Dit kan via een verzoek om uitstel met de vermelding dat de corona-uitbraak tot betalingsproblemen heeft geleid. Noem in de brief in ieder geval het kenmerk van de belastingaanslag en stuur de brief naar:  
    Belastingdienst 
    Postbus 100 
    6400 AC Heerlen  
  3. Zodra de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. De werkgever krijgt in deze situatie automatisch 3 maanden uitstel. 

Lees in een eerder bericht voor welke belastingen je betalingsuitstel kunt aanvragen. 

Categorien: Ondernemen