Ook BAV-aanbod CNA Hardy via eigen adviseur te sluiten

Nieuws
geplaatst op 13-11-2017  

Onlangs wezen een aantal leden ons op het rechtstreeks benaderen van klanten met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen waar CNA Hardy de risicodrager is. Direct nadat de eerste meldingen binnenkwamen, hebben we contact gezocht met CNA. Net als eerder bij HDI gaat het om een reactie op een eerder ingezette oversluitactie van Schouten Insurance. Ook CNA heeft aangegeven dat klanten ook via hun huidige adviseur kunnen gebruik kunnen maken van het aanbod.

CNA heeft aangegeven dat ze erg veel waarde hechten aan de rol van de adviseur en dat het hun doel is om altijd via de adviseur te communiceren met klanten. Het ging nu echter om polissen via Schouten waarvan CNA niet wist welke adviseurs daarbij betrokken waren. Zij geven aan de situatie te betreuren. Wij hebben CNA laten weten in beginsel tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars te zijn. CNA heeft hier begrip voor getoond.

Ook via eigen adviseur

CNA verwijst in haar brief naar Adfiz-lid Concordia De Keizer als alternatief voor Schouten, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat klanten ook via hun huidige adviseur gebruik kunnen maken van hun aanbod. In het gesprek heeft CNA benadrukt dat klant ook via hun huidige adviseur gebruik kunnen maken van het aanbod. Dit is ook al gebeurd. Tegelijk zegt CNA nog geen signalen te hebben ontvangen van klanten die hun huidige adviseur hebben vervangen door Concordia de Keizer.

Wanneer dit in jouw situatie wel aan de orde is, vraagt CNA dit aan haar te melden. Zij wil hierover in gesprek om in dat geval een juiste oplossing voor de adviseur te vinden.

Adfiz is tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars en heeft dat CNA ook laten weten. We zijn daarbinnen wel tevreden met het resultaat dat de klant ook via zijn eigen adviseur gebruik kan maken van het aanbod van CNA. Ook zijn wij blij met de toezegging dat het contact met de klant zich daadwerkelijk beperkt tot het doorverwijzen naar zijn adviseur. Mocht jij nog steeds gevallen van rechtstreekse benadering signaleren, dan vragen wij je dit te melden via ons Meldpunt Klachten.