Onze consultatiereactie op uitbreiding van het recht automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Nieuws
geplaatst op 21-4-2021  

In onze consultatiereactie voor regelgeving gericht op uitbreiding van het recht voor pensioenuitvoerders voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen vragen we aandacht voor het bieden van voldoende bescherming in enkele situaties.  

Deze situaties zijn kleine pensioenen: 

  • in de vorm van gegarandeerde kapitalen (waaronder slotuitkering op de pensioendatum); 
  • in een specifiek fonds waarbij de garantie wordt toegekend op de einddatum van de pensioenregeling voor de deelnemer.

Het wetsvoorstel biedt werkgevers en werknemers wel voldoende bescherming in de situatie van een vastgestelde uitkering op de pensioendatum. In het voorstel vallen kleine pensioenen met een vaste uitkering vanaf pensioendatum buiten de automatische waardeoverdracht. Hiermee wordt voorkomen dat in deze situatie een deelnemer het risico loopt garanties zonder inspraak te verliezen. Ook speelt bij uitkeringsovereenkomsten het risico van een bijbetalingsplicht voor de werkgever.   

Wij hebben in 2019 nadrukkelijk op deze risico’s gewezen in overleggen met stakeholders en het ministerie van SZW.  Dit leidt er nu toe dat in het te consulteren wetsvoorstel kleine pensioenen van uitkeringsovereenkomsten buiten de automatische waardeoverdracht blijven.  

>> onze reactie vind je hier. 

Categorien: Pensioenen