Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche - verslag expertsessie Zakelijk Platform

Nieuws
geplaatst op 25-9-2018  

Is onverzekerbaarheid een issue op de inkomensmarkt? Over dit thema werd in een zeer interactieve sessie met adviseurs gesproken tijdens het Zakelijke Platform op 19 september. Voor AOV is het voor sommige zware beroepen niet mogelijk om een dekking te krijgen tot de AOW-leeftijd waardoor de ondernemer een financieel gat te overbruggen heeft. Gesproken werd over mogelijke oplossingen, waarbij verzekeraars proberen met creatieve productvormen de ondernemer een oplossing te bieden. Ook de toekomst kwam aan de orde.  

Met nieuwe onderlingen en broodfondsen verandert de markt. Duurzame inzetbaarheid wordt ook een thema voor zelfstandigen. Het gaat hier om een stuk financial planning, waarbij het wel een uitdaging is om deze specifieke doelgroep hiervoor te interesseren. De collectieve inkomensmarkt heeft te maken met oplopende verzuimlasten wat ervoor zorgt dat de aandacht zal moeten verschuiven naar preventie en beheersing om dreigende premiestijgingen het hoofd te bieden.        

Duidelijk werd dat de rol van de adviseur cruciaal is. In zowel de individuele als collectieve markt gaat om meer dan alleen de verzekering. De inkomensmarkt biedt in ieder geval veel mogelijkheden voor professionele adviseurs 

Bekijk hier de presentatie>  

Lees hier het verslag van het plenaire gedeelte ‘Onverzekerbare risico’s’ 

Categorien: Zorg en inkomen