Onverzekerbaarheid en harde markt blijven volle aandacht vragen

Nieuws
geplaatst op 23-11-2020  

Sinds enkele jaren staat de onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s vol in de schijnwerpers. De problematiek gaat veel verder dan taxi’s en recyclingbedrijven. Zo kwamen dit jaar onverzekerbare brandrisico’s in beeld van zonnepanelen die niet volgens de nieuwste normen of op daken met verkeerde isolatie waren gemonteerd. Ook de agrarisch sector, brandgevaarlijke beroepen en allerlei bijzondere opslag, blijven notoir lastig tot niet te verzekeren branches. Sinds eind 2019 hoort ook de jaarlijkse prolongatiecyclus in dit rijtje, en die raakt vrijwel alle sectoren.

De nieuwe prolongatierichtlijnen om de problemen rondom de harde markt op te lossen zijn een stap in de goede richting. Maar er is meer nodig en wij blijven hier aan werken met de stakeholders. Oplossingen zijn immers alleen mogelijk als verzekeraars mee blijven werken aan maatwerk en niet hele sectoren van dekking uitsluiten. En de noodzakelijke investeringen in preventie zijn bijvoorbeeld gebaat bij afspraken met een langere termijn dan het vooruitzicht dat de opzegging voor de komende prolongatieronde over een half jaar weer binnenkomt. In februari pakken we dit soort zaken op en met hulp van de richtlijnen moeten we als markt het proces in 2021 sterk kunnen verbeteren. Voor de korte termijn helpt uitstel waar mogelijk en nodig om maatwerk vorm te kunnen geven.

Tegelijk houden we de druk erop met doorlopende aandacht voor de problematiek en discussie over oplossingen in de vakmedia. Zo verscheen deze week een uitgebreide analyse op Findinet en gaat Enno vanmiddag tijdens de Week van AM in debat met Geeke Feiter (Verbond) en Rob ter Mors (VNAB). Ook in ons eigen Adfiz Magazine dat begin december verschijnt besteden we er uitgebreid aandacht aan.

Gelet op de urgentie en de problematiek die ondernemers raakt, juist in corona tijd, is het ook van belang dat dit breder wordt geagendeerd. Wij zijn doorlopend in gesprek met de politiek, want wij voorzien dat aan het einde van dit jaar bedrijven echt in de problemen gaan komen. Onderzoek naar de impact van solvency 2, consolidatie en coronaschade in het buitenland is gewenst. Mogelijk ligt er een taak voor de overheid om bij te springen met garanties voor sectoren die door boekhoudregels nu onverzekerbaar raken.

Voorbeelden gezocht
Heb jij voorbeelden van prolongaties waar de premies of eisen fors omhoog gaan voor bedrijven/sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen? Laat het ons dan graag weten via info@adfiz.nl

 

Categorien: Onverzekerbaarheid