Ontvang jij al actuele informatie over cyberdreigingen?

Ontvang jij al actuele informatie over cyberdreigingen?

Onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft als taak het niet-vitale Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaar te maken. Dat doet ze – onder andere – door individuele bedrijven actief te waarschuwen bij ernstige cyberdreigingen, maar ook door algemene dreigingsinformatie te delen. Wil jij ook snel op de hoogte zijn van algemene urgente dreigingsinformatie? Gebruik dan de RSS-feed van DTC of sluit je aan bij de DTC Community.  

De taken en bevoegdheden (die door DTC worden uitgevoerd) van de minister van EZK op het terrein van digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland zijn vastgelegd in het Wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb). Dit Wetsvoorstel is op 19 maart door de Tweede Kamer aangenomen. In het wetsvoorstel zijn zaken opgenomen over het verwerken en verspreiden van informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten en het samenwerken met andere bestuursorganen en organisaties.  

Het wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Bij het waarschuwen van individuele bedrijven en organisaties kunnen namelijk persoonsgegevens verwerkt worden, denk bijvoorbeeld aan IP-adressen en de contactgegevens van medewerkers van een bedrijf. Het wetsvoorstel zorgt voor de wettelijke grondslag om deze taken te mogen uitvoeren. Daarnaast is de Wbdwb voorwaardelijk om vanuit de nieuwe nationale cybersecurityorganisatie, die ontstaat na de integratie van het DTC, het CSIRT-DSP en het NCSC, het niet-vitale bedrijfsleven te kunnen blijven voorzien van algemene en specifieke informatie over cyberdreigingen en incidenten. 

Wil je meer weten over wat je kunt en moet doen op het gebied van informatiebeveiliging? Over wat de AFM van je verwacht over de wijze waarop jij omgaat met informatiebeveiliging en digitale weerbaarheid? Hoe je dat vastlegt in beleid, ernaar handelt en dat beleid up-to-date houdt. Bezoek dan ons kennisportaal Digitale weerbaarheid. Je vindt daar onder andere een stappenplan dat je de weg wijst om je eigen digitale weerbaarheid en informatiebeveiliging op het goede niveau te brengen.