Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Eind vorig jaar hebben we samen met het Verbond een factsheet opgesteld naar aanleiding van de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021 voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten.

Onlangs is op de website www.verzekerennakanker.nl een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten ook zelf kunnen achterhalen of zij hun verleden wel of niet moeten melden. Als adviseur kun je deze tool ook inzetten. Bijvoorbeeld door ex-kankerpatiënten die via jou een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering willen afsluiten alvast zelf de tool te laten invullen en de uitkomsten hiervan met de klant te verifiëren en mee te nemen in het adviestraject.  

De schone lei-regeling komt erop neer dat ex-kankerpatiënten die tien jaar kankervrij zijn bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. Deze termijn is vijf jaren op het moment dat de kandidaat-verzekerde 20 jaar of jonger was toen de diagnose werd gesteld. Voor een aantal vormen van kanker geldt een kortere termijn. De schone lei-regeling stelt minimumnormen voor verzekeraars. Verzekeraars kunnen er dus bijvoorbeeld voor kiezen om de vragengrens los te laten of kortere termijnen te hanteren dan de regeling voorschrijft.