Onderzoek naar actief klantbeheer bij hypotheken blijft langer open

Onderzoek naar actief klantbeheer bij hypotheken blijft langer open

Op 23 januari hebben we opgeroepen om mee te doen aan het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Research en geïnitieerd door de Stichting Actief Klantbeheer. In eerste instantie zou het onderzoek op 19 februari sluiten, maar inmiddels is besloten dat de termijn verlengd wordt tot eind februari. Je kunt dus nog steeds meedoen. 

Adviseurs worden via verschillende kanalen uitgenodigd voor het onderzoek. Zo besteedt VVP veel media-aandacht aan het onderzoek en nodigen ook verschillende hypotheekverstrekkers, waaronder Obvion, adviseurs uit om het onderzoek in te vullen.  

De informatie die uit het onderzoek naar voren komt geeft belangrijke inzichten in de stand van zaken van actief klantbeheer. De resultaten kunnen een bijdrage leveren om gerichter te werken aan actief klantbeheer. Als alle ketenpartners meewerken om actief klantbeheer tot een succes te maken, kunnen we samen grote stappen zetten. En daar kan het onderzoek aan bijdragen. 

Dus hierbij nogmaals de oproep om mee te doen aan het onderzoek.