Omzetten van de DVD naar de vergelijkingskaart vanaf nu mogelijk

Omzetten van de DVD naar de vergelijkingskaart vanaf nu mogelijk

De DVD wordt vanaf 1 april 2023 vervangen door de vergelijkingskaart. Je hebt een half jaar de tijd om je DVD’s te vervangen. We hebben alle nieuwe eisen vertaald naar de praktijk en die toelichting vind je in het Wft Portaal.

Bij de evaluatie van het provisieverbod werd duidelijk dat de DVD nauwelijks werd gebruikt. Dat is de belangrijkste reden om nu de DVD te vervangen door de vergelijkingskaart. Om consumenten beter te helpen is de nieuwe kaart anders qua opzet en heeft een aantrekkelijker visuele stijl.

Financiën verwacht dat consumenten met de nieuwe vergelijkingskaart meer gaan vergelijken en zo beter een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat positief effect bleek ook uit tests met de nieuwe kaart, maar de onderzoeksresultaten toonden ook aan dat het effect zeer beperkt is.

Wijze van verstrekken

Per 1 april wijzigt dus met name de inhoud van het verplichte document. De verplichtingen inzake verstrekking blijft hetzelfde (actief verstrekken, precontractueel, bij complexe producten en te vinden op je website). De eisen aan vindbaarheid zijn aangescherpt. Meer info vind je in het Wft Portaal.

Inhoud en vormgeving

In de vergelijkingskaart geef je informatie over:

  • Soort dienstverlening (advies, bemiddelen)
  • Soort producten waarover je adviseert
  • Soort klantcontact (gesprek kantoor, thuis, video, telefoon, online)
  • Wel/geen onafhankelijk advies (zie ook ledenbericht hierover)
  • Indicatie van kosten
  • Informatie over onderhoudsdienstverlening

Voor het aanmaken van een vergelijkingskaart heeft de AFM een applicatie ontwikkeld waarmee je na invoer van je gegevens een Pdf aanmaakt. Anders dan de DVD-generator worden je gegevens niet opgeslagen. De AFM heeft handleiding gemaakt en instructie video. Meer info vind je in het Wft Portaal.

Overgangstermijn

De nieuwe vergelijkingskaart vervangt de DVD per 1 april 2023. Er is een overgangstermijn van 6 maanden om de DVD om te zetten naar de vergelijkingskaart. Vanaf 1 oktober 2023 mag alleen nog de vergelijkingskaart worden gebruikt.

Let op! De DVD-generator werkt niet meer. Als je dus eenmaal je DVD’s hebt vervangen door de vergelijkingskaart, kan je niet alsnog een nieuwe DVD maken. En wijzig je vóór 1 oktober 2023 je DVD dan ga je direct over naar de vergelijkingskaart, want je kan geen DVD meer aanmaken.