Nog één week voor ALV en inspiratiesessie over rol duurzame ontwikkeling in risicogesprekken

Nog één week voor ALV en inspiratiesessie over rol duurzame ontwikkeling in risicogesprekken

Woensdag 7 juni organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering, waarvan je in dit bericht de stukken vindt. Voorafgaand daaraan hebben we Rob van Erp, universitair docent Risico Management aan de UvA en Chief Risk Officer bij netbeheerder Stedin, bereid gevonden voor de inspiratiesessie. Hij zal komen praten over de rol van duurzame ontwikkeling in je risicogesprekken.

>> aanmelden voor de ALV en de inspiratiesessie

Bedrijven – de een meer dan de ander – zijn aan het verduurzamen. Dat brengt bestaande, maar vooral ook nieuwe risico's met zich mee; risico's waarover je als adviseur met je klanten in gesprek bent. Maar er ontstaan ook risico's als je helemaal niets doet aan verduurzaming. Rob van Erp zal je tijdens de inspiratiesessie bijpraten over hoe duurzame ontwikkeling mee te nemen in je advies en zich daarbij toespitsen op de gevolgen van de energietransitie.

Agenda en stukken:  

Download de agenda

  1. Opening door Roger van der Linden  
  2. Ingekomen stukken en mededelingen  
  3. Verslag ALV van 9 november 2022
  4. Financieel jaarverslag Adfiz Vereniging 2022
  5. Stand van zaken vereniging
  6. Rondvraag  
  7. Sluiting 

Het programma voor de middag ziet er als volgt uit: 

14.00 uur: Ontvangst    
14.30 uur: Inspiratiesessie: Rob van Erp, Universitair docent Risico Management UvA 
15.30 uur: Pauze   
16.00 uur: Algemene Ledenvergadering (ALV) - we presenteren het financieel jaarverslag Adfiz Vereniging 2022. Ook is er voor jou alle ruimte om mee te denken, te praten en te stemmen over de toekomst en het beleid van onze vereniging.   
17.30 uur: Borrel en dinerbuffet - Na afloop van de ALV sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en buffet. Je hebt dan alle gelegenheid om met de overige leden na en bij te praten.   

>> aanmelden voor de ALV en inspiratiesessie