Nieuwe tool: Klimaatschadeschatter

Nieuwe tool: Klimaatschadeschatter

Extreme neerslag, hitte en droogte komen steeds vaker voor en zorgen voor meer schade. De nieuwe tool, Klimaatschadeschatter, die we hebben toegevoegd aan ons kennisdossier Klimaatrisico's geeft een inschatting van de verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren.  

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte, schade aan panden door wateroverlast en droogteschade in de landbouw. Hiermee kan de Klimaatschadeschatter helpen om bewustwording van de klimaatrisico’s te vergroten.

Daarnaast presenteert de tool hoeveel euro’s overstromingsschade je kunt voorkomen door nieuwe woonwijken bijvoorbeeld 1 meter verhoogd te bouwen. Dit kan gebruikt worden door mensen die zich bezig houden met ruimtelijke ordening, maar geeft ook inzicht in de risico’s als een klant een nieuw pand laat bouwen.

>> naar het kennisdossier Klimaatrisico's