Nieuwe SWO Hienfeld volledig in overeenstemming met Refertemodel en IDD-addendum

Nieuws
geplaatst op 11-3-2019  

De afgelopen maanden hebben we intensief overlegd met Hienfeld over de tekst van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van deze maatschappij. Het resultaat is een nieuwe overeenkomst die volledig aansluit bij het Refertemodel en het recente IDD-addendum.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
De recente wijzigingen in (Europese) wet- en regelgeving waren voor Hienfeld aanleiding om de samenwerkingsovereenkomst opnieuw te bekijken. Het afgelopen jaar hebben Adfiz en Hienfeld op een prettige en constructieve wijze gewerkt aan de totstandkoming van de overeenkomst. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is volledig in lijn met het Refertemodel. Ook sluit de overeenkomst volledig aan op het addendum ten aanzien van het vastleggen van afspraken voor producttoezicht en governance dat begin dit jaar is overeengekomen tussen Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars. Het addendum heeft Hienfeld integraal aan haar SWO toegevoegd. De nieuwe SWO voldoet daarmee niet alleen aan de huidige eisen, maar doet ook recht doet aan jouw rol van adviseur. 

Hienfeld zal binnenkort de geheel geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening versturen naar het intermediair met wie ze samenwerkt.  

Categorien: SWO