Nieuwe Klimaatschademonitor van het Verbond

Nieuwe Klimaatschademonitor van het Verbond

Jaarlijks publiceert het Verbond van Verzekeraars de Klimaatschademonitor; een schademonitor die de verzekerde schades weergeeft van bliksem, hagel, neerslag, overstroming, vorst en storm en daarmee de impact van extreem weer laat zien. Onlangs is de editie over 2022 gepubliceerd. 

De schade door extreem weer in 2022 heeft een nieuw recordbedrag gekost: bijna 889 miljoen euro. In 2021 was dat, volgens de monitor, nog 488 miljoen euro. Ook in de eerdere recordjaren 2016 en 2018 kwam de schade niet in de buurt van 800 miljoen euro. Voor het grootste deel van het schadebedrag in 2022 waren drie stormen in februari verantwoordelijk. Deze drie stormen veroorzaakten een schadebedrag van 714 miljoen euro. 

De Klimaatschademonitor van het Verbond geeft ook inzicht in de weerschade per regio (gemeente of provincie). Zo blijkt dat in 2022 in Zuid-Holland, in geld uitgedrukt, de meeste schade is geleden: ruim 139 miljoen euro. Kijkend over de periode vanaf 2007 is over deze jaren de meeste schade in Noord-Brabant geleden. 

Naast de Klimaatschademonitor zijn er veel meer hulpmiddelen die je als adviseur kunt gebruiken als het gaat om het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. We hebben een apart kennisportaal over klimaatrisico's ingericht dat hier te vinden is. In de toolkit aan de rechterkant van het portaal staan handige hulpmiddelen, zoals de analyse van polisvoorwaarden op het gebied van klimaatrisico’s.  

In de Klimaateffectatlas kun je zien wat de te verwachten gevolgen zijn van klimaatverandering in je eigen regio. In de Klimaatschadeschatter, tenslotte, vind je per gemeente een inschatting van het schadebedrag tot 2050 als gevolg van hitte, droogte of wateroverlast. 

Naast deze handige hulpmiddelen vind je op het kennisportaal klimaatrisico’s ook andere informatie die kunnen helpen de bewustwording van klanten over klimaatrisico’s te vergroten.