Nieuwe AFM marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start in februari

Nieuws
geplaatst op 5-1-2017  

Begin februari 2017 wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van het aantal fte waarop de bijdrage in de toezichtkosten wordt gebaseerd. In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd.

Nieuw is de keuzemogelijkheid voor adviseurs en bemiddelaars de toezichtskosten te baseren op

  • het aantal fte per 31 december van voorafgaand jaar, of
  • het gemiddeld aantal fte over het voorafgaande jaar (door het aantal fte per 31-3, 30-6, 30-9 en 31-12 op te tellen en te delen door 4)

Met deze aanpassing komt de AFM tegemoet aan ondernemingen waarvan het aantal fte gedurende het jaar sterk fluctueert en op 31 december relatief zeer hoog is. Voor de meeste adviseurs en bemiddelaars verandert er echter niets.

Lees meer over de lobby van Adfiz tegen hoge toezichtskosten